Jdi na obsah Jdi na menu

Střední škola Oselce – truhlářská dílna

Číslo kola výzvy:                02
Název globálního grantu:
  Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji
Vyhlašovatel (ZS):              Plzeňský kraj
Název projektu:                 Modernizace výuky odborných předmětů
                                          s využitím ICT
Registrační číslo:               CZ.1.07/1.1.12/02.0056

      Již ve školním roce 2008/2009 jsme na truhlářské dílně přemýšleli co bychom mohli udělat pro větší motivaci našich žáků. Po velké debatě a spousty návrhů jsme přistoupili na návrh kolegy, který vyučuje na částečný úvazek i teoretické odborné předměty, a to lépe a těsněji propojit teorii s praxí (teoretické odborné předměty/Odborný výcvik). Tento návrh se všem velmi zamlouval a po konzultaci s vedením školy, které nám dalo zelenou jsme začali jednat. Prvním úkolem nebo problémem bylo jak. Po dlouhém uvažování a plánování jsme rozhodli – vytvoříme učebnu na úseku odborného výcviku, která bude sloužit jak pro Odborný výcvik tak pro vybrané teoretické odborné předměty, jako například Technologie a Materiály. Měli jsme jasno, vyčlenili jsme jednu méně používanou místnost na truhlářské dílně a začali jsme budovat. Svépomocí jsme místnost vyklidili, vybílili, částečně vyrobili nábytek a vybavili třemi počítači. Do těchto prací se aktivně zapojili i samotní žáci, kteří se hlavně podíleli na dekoraci učebny a výrobě nábytku. V pozdější době jsme díky p. řediteli do učebny zavedli i internet. Během školního roku 2008/2009 se provoz učebny osvědčil, právě svým těsným propojením praxe s teorií – žáci Odborného výcviku mají klidný prostor na přípravu podkladů pro zakázkovou výrobu a žáci při teorii vždy po ruce možnost praktické ukázky.
  I přes úspěch a oblibu učebny u samotných žáků, jsme nebyli tak stoprocentně spokojeni, pořád nám v učebně něco chybělo, a to něco byla technika pro modernější metody výuky (dataprojektor, fotoaparát, apod.).
Ale měli jsme štěstí pan ředitel přišel s návrhem a důležitou informací o vyhlášení již druhé výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském kraji. Tým už jsme měli, tak jsme dali hlavy dohromady a zkusili jsme vytvořit projekt vhodný pro naší učebnu a obory vzdělávání. Projekt jsme nazvali „Modernizace vyučování odborných předmětů s využitím ICT“, rozpočet projektu byl vyčíslen 1.120.000 Kč. Díky projektu bychom získali IC techniku a software pro tvorbu nových výukových materiálů a možnost přímého využití IC techniky při výuce.
O letních prázdninách 2009 jsme projektovou žádost podali a doufali že naše snažení nepřijde nazmar. A dočkali jsme se po Novém roce, náš projekt prošel schvalovacím řízením, i když s malou úpravou rozpočtu na 1.076.956 Kč. Následovalo podepsání smlouvy s vyhlašovatelem výzvy – je právě 1. dubna 2010 a můžeme začít 27 měsíční přípravu a pilotáž projektu!!!

Obrazek