Jdi na obsah Jdi na menu

Klíčová aktivita 1

17. 4. 2010
Klíčová aktivita 1

Příprava pedagogických pracovníků a zlepšení podmínek
pro využívání ICT na škole

Celkem způsobilé výdaje: 302 300,00
 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem této aktivity je zlepšit podmínky pro využití ICT žáky, studenty a pedagogy. Podmínky pro využívání ICT budou zlepšovány v následujících krocích:
A)odborná příprava pedagogů školy
Kurzy pro rozvoj ICT kompetencí pedagogů - zúčastní se pedagogové odborných předmětů vybraných oborů vzdělávání (5 osob), a to podle vlastního výběru, 2 kurzy pro každého (10). Kurzy pro tvorbu vlastních ICT výukových nástrojů a podkladů pro výuku vybraných předmětů - zúčastní se členové realizačního týmu (1 Manažer, 1 Metodik, 3 Experti), 2 kurzy pro každého (10) Související výdaje - kurzovné, cestovné členů týmu, přímá podpora ostatních pedagogů.
B)zajištění ICT vybavení pro realizaci aktivit projektu
Jedna učebna bude vybavena 1 osobním počítačem (1 pedagog/žáci), 2 notebooky (pro žáky - příprava a tvorba zakázkové výroby) dataprojektorem, promítacím plátnem a tiskárnou k rozšíření výuky odborných předmětů (technologie apod.) a k realizaci mimoškolní činnosti. Realizační tým aktivit 2 a 3 bude dále vybaven 2 notebooky, 1 videokamerou a 1 digitálním fotoaparátem pro vytváření vlastních výukových podkladů. Pro notebooky i PC v učebně bude nakoupen grafický (3000 Kč/ks), kancelářský (1600 Kč/ks) a specializovaný ( 7000 Kč/ks.) software, který budou využívat pedagogové a žáci v rámci klíčových aktivit 2 (výuka odborných předmětů) a 3 (příprava výroby).
C)zajištění odborné literatury pro realizaci aktivit projektu
Důležitou součástí zvyšování kompetencí pedagogů vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání žáků je samostudium. Proto bude v rámci této aktivity pořízena odborná literatura a elektronické učebnice a cvičebnice pro pedagogy.
D) příprava učebny
Oprava podlahy (20 000 Kč) a nákup 2 skříní (3 000 Kč/ks) na učební pomůcky a techniku.
Vzhledem k velkému počtu plánovaných kurzů i výběrovému řízení na nákup ICT vybavení bude aktivita probíhat po celých 16 měsíců, a to v 1. a 2. roce realizace projektu.

Obrazek