Jdi na obsah Jdi na menu

Klíčová aktivita 2

15. 4. 2010
Klíčová aktivita 2

 
Metodická příprava výuky odborných předmětů s využitím ICT
a její pilotní ověření

Celkem způsobilé výdaje: 285 707,00
 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V návaznosti na předchozí aktivitu bude z pedagogických pracovníků sestaven tým pro metodickou přípravu a ověření výuky s využitím ICT. Tým bude sestávat ze 2 Expertů (mzdové náklady 138 000 Kč + odvody) věnujících se na škole výuce odborných předmětů pro obory vzdělávání 33-56-H/001 Truhlář a 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 1 Metodika, který bude řídit i realizaci aktivity č. 3 (poměr jeho mzdy na aktivitu je 43 125 Kč + odvody).
Cílem této aktivity je zvýšit kvalitu výuky odborných předmětů s větší hodinovou dotací (technologie, materiály apod.), které jsou stěžejními předměty vybraných oborů vzdělávání. Nástrojem ke zvýšení kvality vzdělávání v těchto předmětech a k osvojování klíčových kompetencí je využití ICT při výuce. Vyškolení Experti za využití odborné literatury, elektronických podkladů i odborných konzultací (za 40 000 Kč) začnou připravovat výuku vybraných odborných předmětů ve vybraných oborech vzdělávání s využitím ICT dvěma směry:
1) příprava výuky s využitím veřejně přístupných a nakoupených elektronických podkladů,
2) tvorba vlastních elektronických materiálů a podkladů pro výuku.
Experti společně vytvoří metodiku ICT pro výuku odborných předmětů na škole. Na základě tohoto metodického podkladu inovují roční tematické plány pro každý z předmětů, které následně aplikují při pilotní výuce ve dvou školních letech při podporování primární cílové skupiny. Pilotní výuka probíhá v nově vybavené učebně (ad akt.1). Při pilotování v rámci příprav do hodin finalizují experti své vlastní elektronické materiály, výukové podklady a metody použití dalších elektronických zdrojů. Na konci ověřování je tak pro odborné předměty vytvořen komplet příprav a podkladů pro výuku oborů vzdělávání 33-56-H/001 Truhlář a 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské, vč. závěrečné hodnotící zprávy evaluující výsledky aktivity.

Obrazek