Jdi na obsah Jdi na menu

Klíčová aktivita 3

13. 4. 2010
Klíčová aktivita 3

Metodická příprava výuky odborných předmětů s využitím ICT
a její pilotní ověření

Celkem způsobilé výdaje: 190 247,00
 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Na začátku realizace této aktivity, která se orientuje na přípravu a realizaci zakázkové výroby předmětu odborný výcvik, bude sestaven tým z 1 Experta (mzdové náklady 69 000 Kč), jehož aprobace odpovídá tématice a 1Metodika - koordinátora (poměr mzdy na aktivitu 43 125 Kč).
Cílem aktivity je přispět k osvojení klíčových a odborných kompetencí žáky a studenty v oblasti ICT využívané v odborné praxi. K tomu účelu bude připravena metodika, která bude aplikována při pilotní výuce ve dvou školních letech za pomoci specializovaného softwaru (Merick), který je komplexním řešením pro přípravu výroby jednotlivých výrobků (nářezové plány, vizualizace výrobku). Aktivity se budou účastnit žáci a studenti vyšších ročníků vybraných oborů vzdělávání, kteří již mají praktické zkušenosti se zakázkovou výrobou. Žáci budou samostatně komunikovat se zákazníkem konzultovat jejich představy, řešit případné konstrukční problémy a připravovat výrobu konkrétního výrobku dle přání zákazníka. Po osvojení všech funkcí specializovaného softwaru (Merick) žáci a studenti povedou samostatně virtuální sklad materiálu, vytvářet nářezové plány pro úsporu materiálu, vizualizaci jednotlivých výrobků a konečnou kalkulaci výrobku. Součástí aktivity bude i prezentace jednotlivých prací žáků a studentů, při které využijí i ostatní multimediální techniku (fotoaparát, videokamera a tiskárna. Pedagogové v rámci pravidelných příprav vypracují komplet výukových materiálů pro danou aktivitu, ve kterém zároveň zhodnotí výstupy a výsledky realizace. Žáci a studenti školy se v rámci této aktivity zúčastní ve 2 letech 4 odborných přednášek k dané problematice celkem 20 000 Kč. Pedagogové školy se v rámci tohoto plánu zúčastní ve 2 letech 4 odborných přednášek k dané problematice celkem 20 000 Kč.

Obrazek