Jdi na obsah Jdi na menu

Podporované aktivity

10. 4. 2010
Podporované aktivity:

Název podporované aktivity:
Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Název podporované aktivity:
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí

Název podporované aktivity:
Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP

Název podporované aktivity:
Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování

Název podporované aktivity:
Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů

Název podporované aktivity:
Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech

Název podporované aktivity:
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ)

Obrazek