Jdi na obsah Jdi na menu

Výstup klíčové aktivity 1

16. 4. 2010
Výstup klíčové aktivity 1:

-5 vyškolených pedagogů v oblasti využívání ICT nástrojů podle úrovně dovedností jednotlivých pedagogů. Školení pedagogů v oblasti ICT dosud probíhalo v rámci SIPVZ a kurzů dalšího vzdělávání pedagogů. Min. 2 kurzy pro pedagoga.

-5 vyškolených pedagogů v oblasti nových metod výuky s důrazem na aktivní využívání ICT nástrojů ve výuce odborných předmětů, včetně přípravy vlastních výukových materiálů a podkladů využívajících informační a komunikační technologie. Min. 2 kurzy pro pedagoga.

-1 osobní počítač 2 notebooky (flexibilita) pro jednu učebnu. V takto vybavené učebně bude v rámci následujících aktivit probíhat výuka odborných předmětů (odborný výcvik, technologie apod.) za využití ICT (akt. 2), realizace přípravy zefektivnění zakázkové výroby a komunikace se zákazníky žáků a studentů (akt. 3) a vedlejší aktivita průměrně 2 hodiny denně k mimoškolní činnost.

-2 notebooky, kterými budou vybaveny kabinety odborných předmětů, pro jejichž výuku budou vytvářeny nové výukové materiály a přípravy za využití ICT. V současné době jsou tyto kabinety vybaveny vždy jedním PC. Přenosné počítače však mohou využívat i pedagogové vytvářející podklady pro další odborné předměty (konstrukce, technické kreslení apod.) .

-5 x grafický a kancelářský software pro PC v učebně i notebooky, který bude využíván především k rozšíření

výuky odborných předmětů a pro mimoškolní činnost.

-5 x specializovaný software (Merick) pro PC i notebooky, který bude využíván především v zakázkové výrobě pro přehlednější a názornější komunikaci se zákazníkem (nářezové plány, vizualizace výrobku).

-1 dataprojektor, 1 promítací plátno, 1 barevná tiskárna, 1 videokamera a 1 digitální fotoaparát, které budou využívány k vizualizaci výukových materiálů v hodinách odborných předmětů, ale i při odborných přednáškách realizovaných v této učebně v rámci odborných předmětů.

-Odborná literatura pro samostudium pedagogických pracovníků v oblasti ICT, využití ICT nástrojů ve výuce vybraných odborných předmětů.

Obrazek