Jdi na obsah Jdi na menu

Výstup klíčové aktivity 2

14. 4. 2010
Výstup klíčové aktivity 2:

-1 koncepční plán, který bude hlavním metodickým podkladem pro aktivní zapojení ICT do výuky odborných předmětů a v budoucnosti využit jako podklad pro celkový rozvoj těchto postupů na škole. Plán obsahuje analýzu veřejně dostupných zdrojů, srovnání elektronických a tištěných učebnic, zhodnocení metod, formy zapojení elektronických podkladů do výuky, vhodné tématické celky k zapojení elektronických podkladů do výuky apod.
-1 soubor tematických plánů, kdy pro odborné předměty oborů vzdělávání (33-56-H/001 Truhlář a 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské) a každý ročník oboru vzdělávání bude zpracován tematický plán.
-4 komplety vlastních příprav - komplety obsahující nejen výukové materiály a podklady zpracované samostatně pedagogy, ale i přípravy hodin. Jedná se o výstupy s komponentou ICT, kdy je problematice informačních a komunikačních technologií věnováno vždy minimálně 30 h výuky daného předmětu (ve vybraných oborech vzdělávání).
-172 podpořených žáků školy. Touto aktivitou je přímo podpořena primární cílová skupina žáci a studenti. V 1 školním roce je proto pilotní výukou podpořeno minimálně 132 žáků (8 žáků x 7 vzdělávacích skupin x 2 předměty + 20 mimoškolní činnost). Ve 2. školním roce pilotního ověřování jsou pak nově podpořeni žáci, kteří nastoupí do prvních ročníků vybraných oborů vzdělávání (cca 8+12 dle oborů vzdělávání x 2 předměty). Celkem tak bude ve 2 letech podpořeno 172 žáků a studentů školy.
-1 závěrečná hodnotící zpráva, v níž zapojení pedagogové na základě praktických poznatků z výuky evaluují použití nových metod výuky, porovnají vytvořené materiály a jejich efekty s materiály dosud využívanými a celkově zhodnotí přínos využití ICT nástrojů ve výuce.

Obrazek