Jdi na obsah Jdi na menu

Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
Měrná jednotka: produkt
Plánovaná hodnota: 8
Datum plánované hodnoty: 30. 6. 2012
Komentář:

V rámci projektu bude vytvořeno minimálně 8 produktů, které budou dále cíleně využívány pro účely vzdělávání. Těmito produkty jsou 1 metodika pro využití ICT nástrojů ve výuce, 2 soubory vytvořených tematických plánů pro výuku vybraných předmětů (odborný výcvik a ostatní odborné předměty), 5 kompletů vlastních podkladů pro využití ICT ve vybraných předmětech.

Název indikátoru: Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání
Měrná jednotka:
počet osob

Plánovaná hodnota:
10

Datum plánované hodnoty:
30. 6. 2012

Komentář:

V rámci aktivit projektu bude odbornými kurzy podpořeno 10 pedagogických pracovníků školy.

Název indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem
                             – dětí,žáků, z celkového počtu podpořených osob

Měrná jednotka:
počet osob

Plánovaná hodnota:
202

Datum plánované hodnoty:
30. 6. 2012

Komentář:

Předpokládá se oslovení minimálně 202 žáků školy, z nichž 20 žáků a studentů bude podpořeno možností využívat učebnu zařízenou ICT pro mimoškolní činnost. Dalších 182 žáků bude ovlivněno při pilotní interaktivní výuce 4 odborných předmětů a 30 žáků při pilotním ověřování aktivity v předmětu odborný výcvik (příprava výroby). První rok to bude ve dvou oborech vzdělávání 33-56-H/001 Truhlář a 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské ve 4 odborných předmětech a to 2 předměty z každého oboru vzdělávání (7 skupin x 8 žáků x 2 předměty), 30 žáků při realizaci aktivity v předmětu odborný výcvik a jako vedlejší využití učebny 20 žáků na mimoškolní činnost. První rok při průměrně 8 žácích ve vzdělávací skupině tak bude cílovou skupinu tvořit 162 žáků (7 skupin x 8 žáků x 2 předměty + 30 žáků odborný výcvik + 20 žáků mimoškolní činnost). Druhý rok bude projektem ovlivněno v odborných předmětech dalších cca 40 žáků (20 žáků x 2 předměty), kteří nastoupí do 1. ročníku oborů vzdělávání 33-56-H/001 Truhlář a 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské.

Název indikátoru: Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb
Měrná jednotka:
počet osob

Plánovaná hodnota:
4

Datum plánované hodnoty:
30. 6. 2012

Komentář:

Škola předpokládá zapojení 4 pedagogických pracovníků do realizačního týmu aktivit 3 a 2 v pozicích 1 Metodik a 3 Expertů (1Metodik + 2 Experti = 3 osoby pro přípravu a ověření výuky, 1 Metodik + 1 Expert = 2 osoby pro odborný výcvik - příprava výroby). Jedná se o pracovníky, kteří budou vytvářet podklady pro výuku, které následovně aplikují při vzdělávání žáků a studentů. Celkem tak bude realizací projektu podpořeno 4 osoby poskytující služby nebo podporující poskytování služeb.

Obrazek