Jdi na obsah Jdi na menu

Cíle projektu

18. 4. 2010
Cíle projektu

V návaznosti na specifické cíle oblasti podpory a globálního grantu je obecným cílem projektu zvýšit kvalitu vzdělávání na škole, a to dokončením kurikulární reformy, realizací počátečního vzdělávání založeného na osvojování klíčových a odborných kompetencí univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání.
Hlavní cíl projektu:
-zlepšit podmínky pro využívání ICT žáky, studenty a pedagogickými pracovníky na škole ve výuce odborných předmětů i mimo vyučování se zvláštním zřetelem na realizaci předmětu odborný výcvik pro obory vzdělávání 33-56-H/001 Truhlář a 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské
Specifické cíle projektu:
-zajistit technické a programové vybavení pro jednu multimediální učebnu pro výuku odborných předmětů a možnost mimoškolní činnosti žáků a studentů
-zlepšit ICT kompetencí všech pedagogů odborných předmětů
-zajistit odborné zdroje pro podporu výuky předmětu odborný výcvik za užití ICT
-připravit pedagogy na tvorbu vlastních podkladů a uplatnění nových výukových metod za užití ICT nástrojů ve výuce odborných předmětů a mimoškolní činnosti (odborný výcvik, technologie, materiály apod.)
-vytvořit učební materiály a pomůcky zaměřené na větší zapojení ICT do výuky odborného výcviku a ostatních odborných předmětů
-připravit roční tematické plány pro jednotlivé obory vzdělávání (33-56-H/001 Truhlář a 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské)
-koncepčně připravit mimoškolní činnost před a po výuce (dozor pedagoga)
-pilotně ověřit nové metody a využití ICT nástrojů v odborných předmětech
-evaluovat použití nových metod výuky a ICT nástrojů, porovnat vytvořené materiály a jejich efekty s materiály dosud využívanými.

Obrazek