Jdi na obsah Jdi na menu

Popis cílové skupiny

16. 4. 2010
Popis cílové skupiny

Cílové skupiny:
1. žáci škol a školských zařízení (dále žáci)
2. pracovníci škol a školských zařízení (dále pedagogové)
Projekt podporuje dvě cílové skupiny. Primární skupinu tvoří žáci a studenti oborů vzdělávání 33-56-H/001 a 82-51-L/006. Druhou skupinu tvoří pedagogové školy žadatele, kteří žákům zprostředkují moderní metody výuky.
Žáci dlouhodobě projevují zájem o intenzivnější a pravidelné zapojení ICT výuky a projekt tak jednoznačně reaguje na jejich aktuální vzdělávací potřeby. Předpokládá se oslovení minimálně 202 žáků a studentů školy, z nichž 30 bude podpořeno aktivitami realizovanými při zakázkové výrobě a komunikaci se zákazníkem a 20 bude navštěvovat multimediální učebnu odborných předmětů mimo vyučování (domácí cvičení apod.). První rok to bude ve dvou oborech vzdělávání 33-56-H/001 a 82-51-L/006 ve 4 odborných předmětech a to 2 předměty z každého oboru vzdělávání (7 skupin x 8 žáků x 2 předměty), 30 žáků při realizaci aktivity v předmětu odborný výcvik a jako vedlejší využití učebny 20 žáků na mimoškolní činnost. První rok při průměrně 8 žácích ve vzdělávací skupině tak bude cílovou skupinu tvořit 162 žáků (7 skupin x 8 žáků x 2 předměty + 30 žáků odborný výcvik + 20 žáků mimoškolní činnost). Druhý rok bude projektem ovlivněno v odborných předmětech dalších cca 40 žáků (20 žáků x 2 předměty), kteří nastoupí do 1. ročníku oborů vzdělávání 33-56-H/001 Truhlář a 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské. K oslovené primární cílové skupině žáci a studenti střední školy je nutné podpořit i doplňkovou cílovou skupinu, a to pedagogy školy žadatele. Projektem bude podpořeno všech 5 pedagogů odborných předmětů střední školy, kteří absolvují sérii odborných školení ke zvýšení odborných kompetencí, konkrétně využití ICT při prezenční výuce a tvorbě vlastních digitálních podkladů. Prostřednictvím projektu získají pedagogové metodickou podporu při inovaci své výuky i výukových materiálů, které přispějí ke zvýšení atraktivity výuky.

Obrazek