Jdi na obsah Jdi na menu

Přidané hodnoty projektu

12. 4. 2010
Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:

Tento projekt, zaměřený na rozvoj využívání ICT nástrojů ve výuce v jedné specializované učebně střední školy, přináší nové možnosti při uplatňování nových metod výuky odborných předmětů. To vyžaduje zavedení nových postupů při výuce a také předpokládá využití nových studijních materiálů a podkladů. Projekt tedy mění dosavadní "klasické" metody výuky. K tomu budou vytvořeny nezbytné metodické podklady a zavedeny nové postupy. Ze strany pedagogů projekt vyžaduje nikoliv pouze zvládnutí nové techniky, ale také osvojení si jiných přístupů při výkladu i ověřování znalostí. V tom jim pomáhá soustavné vzdělávání v této oblasti. Z dosavadních reakcí pedagogů je zřejmé, že většina z nich bude vytvářet i své vlastní podklady pro výuku. Také pro žáky a studenty projekt přináší jiný pohled na výuku a lze předpokládat, že využití kompletů digitálních podkladů ve výuce zvýší zájem o probíranou látku i o obory vzdělávání na střední škole.
Projekt tedy reaguje na potřebu zavádění nových, progresivních metod výuky, jak ji deklaruje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, např. strategický směr Podpora informačních a komunikačních technologií, jehož cílem je zvyšování základních dovedností žáků a učitelů v oblasti informační gramotnosti. Zároveň je plně v souladu i se strategickým směrem Kurikulární reforma - nástroj k modernizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových a odborných kompetencí pro počáteční vzdělávání, jehož cílem je rozvíjet ŠVP, zajistit metodickou podporu a připravenost středních škol.

Obrazek