Jdi na obsah Jdi na menu

Přínos pro cílovou skupinu

14. 4. 2010
Přínos pro cílovou skupinu

Hlavním přínosem pro primární cílovou skupinu (žáky a studenty školy) je zvýšení kvality výuky a zvýšení uplatnění na trhu práce zapojením ICT do výuky odborných předmětů. Zapojení moderních postupů, metod a aplikací do běžného chodu odborných předmětů je nutné především proto, aby absolventi školy obstáli v dalším studiu na vyšším stupni vzdělávání (nástavbové studium, vyšší odborné školy, vysoké školy) a v profesním životě, kde jsou IC technologie běžnou součástí každodenního vyučování nebo technologie výroby. Díky IC technologiím pak bude žákům a studentům umožněno využívat vytvořené aplikace bezplatně i doma, což může v mnoha ohledech nahradit nákladné tištěné učebnice. Škola tak vyhoví současným trendům, což bude přínosné pro všechny žáky a studenty. Vytvořená metodika pro využití ICT a tematické plány jsou zárukou, že tyto trendy budou na škole udrženy dlouhodobě (a spíše rozšiřovány) a žáci budou moci ve vytvořeném standardu projít výukou ve všech ročnících oborů vzdělávání 33-56-H/001 Truhlář a 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské. Zpřístupnění multimediální učebny pro mimoškolní činnost dále podpoří schopnost žáků využívat informační zdroje samostatně, což rozšíří jejich klíčové a odborné kompetence. Hlavním přínosem pro druhou cílovou skupinu (pedagogičtí pracovníci školy) spočívá především ve zvýšení jejich odborných kompetencí směrem, který sami považují pro kvalitu vzdělávání za důležitý, jak prokázalo šetření školy mezi pedagogy. Znalosti získané prostřednictvím odborných kurzů a zkušenosti nabyté při tvorbě vlastních podkladů dále pedagogové zúročí při výuce všech odborných předmětů a předpokládá se jejich další rozvíjení i v následujících letech.

Obrazek