Jdi na obsah Jdi na menu

Realizace plánovaných aktivit po ukončení financování

13. 4. 2010
Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:

Po ukončení financování z ESF budou pedagogové, žáci a studenti školy dále při výuce či pro její přípravu aktivně využívat pořízené ICT vybavení (PC, notebooky, digitální fotoaparát, videokameru, dataprojektor, promítací plátno a tiskárnu). Toto vybavení bude na škole udrženo v provozu minimálně následujících 5 let po ukončení projektu, což bude umožněno především díky pečlivému výběru kvalitní techniky dle aktuálních požadavků a potřeb při nákupu.
Dalším důležitým výstupem pro školu jsou proškolení pedagogové odborných předmětů, kteří jsou schopni nejen aktivně využívat ICT při výuce, ale i vytvářet vlastní digitální podklady či školit kolegy, a rozšířit tak využití ICT i na další předměty. Škola považuje vzdělávání pedagogů a zvyšování jejich odborných kompetencí za důležitou aktivitu, které se hodlá věnovat i v budoucnosti, a zavazuje se proto hradit každoročně každému pedagogovi minimálně 1 kurz. Nakoupená odborná literatura a vytvořené komplety vlastních příprav pro využití ICT nástrojů budou nadále využívané pro výuku či pro její přípravu, a to v širším rozsahu (další témata, další odborné předměty). Jejich dlouhodobé využívání při výuce zaručuje zahrnutí těchto materiálů a metod do tématických plánů pro jednotlivé odborné předměty. Předpokládá se, že pedagogové zapojeni do přípravy výukových podkladů a jejich ověřování, v budoucnosti budou komplety nadále rozšiřovat, a to vždy minimálně o jedno nové téma ročně. Stejně tak bude škola i v následujících letech realizovat mimoškolní činnost učebny. V rámci ukončení projektu bude vedení školy seznámeno Řídící skupinou s výstupy a výsledky projektu a přijme opatření k využívání výstupů projektu po dobu jeho udržitelnosti a stanoví osoby zodpovědné za zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

Obrazek