Jdi na obsah Jdi na menu

Zapojení a motivace cílové skupiny

15. 4. 2010
Zapojení a motivace cílové skupiny

Zapojení primární cílové skupiny žáci a studenti školy je velice podstatné pro splnění cílů projektu, tj. především zvýšit kvalitu výuky na škole. Žáci školy (i jejich rodiče) a sociální partneři školy dlouhodobě kladně hodnotí snahu o zapojení informačních a komunikačních technologií do výuky, proto škola předpokládá dobrý ohlas i v případě zavádění ICT prvků do výuky odborných předmětů. Motivací žákům a studentům, bude možnost se aktivně podílet na tvorbě a přípravě jednotlivých výukových podkladů vybraných odborných předmětů (odborný výcvik, technologie, materiály apod.), a to pořizováním vhodných fotografií a videozáznamů.
Druhá cílová skupina (pedagogové) budou k aktivní účasti na projektu motivováni především možností zvýšit své odborné kompetence a zkvalitnit svou výuku. Zájem pedagogů o školení a aktivní účast při inovování výuky, zapojení ICT nástrojů a vytváření vlastních digitálních podkladů je vysoký. Zájem pedagogů o zapojení do projektu škola ověřila před samotným podáním žádosti projektu a plánované počty členů realizačního týmu a  podpořených pedagogů vychází přímo z jejích zjištění.

Obrazek