Jdi na obsah Jdi na menu

Zdůvodnění potřebnosti

17. 4. 2010

Zdůvodnění potřebnosti

V současné době jsou informační a komunikační technologie součástí každodenní reality většiny velkých, středně velkých, ale i malých firem, kde pracují s IC technikou i pracovníci na nejnižším stupni technologie výroby. Žáci často nejsou s touto IC technikou seznámeni a mají snížené uplatnění na trhu práce. Zapojení nových vyučovacích metod a IC techniku do výuky předmětu odborný výcvik a ostatních odborných předmětů, by mělo být přínosem nejen pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky školy, ale i pro modernizaci služeb školy jakou je zakázková výroba, která je součástí odborného výcviku. Žáci a studenti jsou schopni počítače a další ICT samostatně využívat k vyhledávání informací a zpracovávání různých materiálů, čímž se zvyšují jejich nároky na komplexnost podávaných informací ve škole, ale především na jejich formu. Je tedy nutné, aby škola v souvislosti s rozvojem klíčových a odborných kompetencí žáků (jak ukládají kurikulární dokumenty ČR) rozvoj ICT znalostí a dovedností žáků a studentů podporovala a dokázala přizpůsobit výuku (zdroje, metody, formu materiálů apod.) současným trendům.
Pro úspěšné zapojení ICT nástrojů do výuky je však především nutné zlepšit schopnost pedagogických pracovníků plnohodnotně je využívat. Prostřednictvím projektu tak škola pedagogům umožní získat potřebné dovednosti nejen pro využívání interaktivních výukových programů, ale hlavně pro vlastní tvorbu výukových aplikací a využívání těchto zdrojů a materiálů pro výuku. Projekt reaguje na nedostatek dostupných digitálních výukových podkladů pro odborné předměty vybraných oborů vzdělávání. Je tedy jisté, že výstupy projektu budou přínosné i pro další školy v Plzeňském kraji.

Obrazek