Jdi na obsah Jdi na menu

Manažerské a administrativní pozice

14. 4. 2010
Manažer projektu
Ing. Václav Bumbička – ředitel SŠ

Popis úvazku:

Pozici Manažera projektu vykonává 1 osoba, a to v úvazku 10 h / 1 měsíc po celou dobu realizace projektu (27 měsíců).

Pracovní náplň:

Manažer projektu je vedoucím Řídící skupiny. Zodpovídá za celkové řízení aktivit, plnění stanovených cílů a výstupů projektu. Společně s Finančním manažerem projektu a Metodikem na pravidelných schůzkách hodnotí průběh realizace projektu, jeho chod v souladu s plánovaným harmonogramem a naplňování monitorovacích indikátorů. Udržuje komunikaci s poskytovatelem podpory a zaručuje soulad průběhu realizace projektu s cíli a podmínkami OP VK. Připravuje monitorovací zprávy i změny v projektu a zodpovídá za jejich správnost. Dohlíží při výběrovém řízení (aktivita č. 1.), zajišťování vzdělávacích kurzů pro pedagogy (aktivita č. 2.) i na zapojení cílové skupiny a naplňování podmínek publicity. Jeho finanční ohodnocení vychází z Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK.

 

Finanční manažer
Hana Panušková - účetní

Popis úvazku:

Pozici Finančního manažera projektu vykonává 1 osoba, a to v úvazku 5 h / 1 měsíc po celou dobu realizace projektu (27 měsíců).

Pracovní náplň:

Finanční manažer projektu je členem Řídící skupiny. Úzce spolupracuje s Manažerem projektu a Asistentem projektu při řízení a administraci celého projektu. Soustředí se především na aktivity spjaté s financováním a ekonomickým řízením činnosti týmu. Posuzuje proto především soulad vnitřních předpisů školy s principy OP VK, zodpovídá za správnost uskutečněných výběrových řízení, přiměřenost vynaložených výdajů a jejich soulad s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, prokazatelnost výdajů i realizaci aktivit v souladu s plánovaným rozpočtem. Jeho finanční ohodnocení vychází z Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK.

Asistent projektu
Anna Chlandová - účetní

Popis úvazku:

Pozici Asistenta projektu vykonává 1 osoba, a to v úvazku 8 h / 1 měsíc po celou dobu realizace projektu (27 měsíců).

Pracovní náplň:
Asistent projektu pomáhá Manažerovi projektu s administrací, komunikuje s účetní a mzdovou účetní školy, zodpovídá za výkaznictví, evidenci výstupů a přípravu technických podkladů pro zpracovávání monitorovacích zpráv. Spolupracuje i s ostatními členy týmu a technicky podporuje jejich činnost, zaručuje plynulost administrativních prací (přijímá účetní a daňové doklady, zajišťuje objednávky spotřebního zboží pro kancelář projektu apod.), pomáhá při zajišťování kurzů pro pedagogy (aktivita č. 1) a eviduje míru zapojení jednotlivých pracovníků školy do projektu. Její finanční ohodnocení vychází z Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK.

Obrazek