Jdi na obsah Jdi na menu

Odborné pozice

13. 4. 2010
Metodik – koordinátor
Milan Sluka – vrchní učitel odborného výcviku

Popis úvazku:

 

 

Pozici Metodika přípravy interaktivní výuky vykonává 1 osoba, a to v úvazku 25 h / 1 měsíc po dobu 23 měsíců realizace projektu.

Pracovní náplň:

 

 

Metodik koordinuje práci členů realizačního týmu aktivity 2 a 3. Metodicky řídí Experty, vytváří podrobné měsíční plány realizace aktivit, kontroluje dodržování harmonogramu výstupů, ručí za kvalitu dílčích výstupů i finálních výsledků. Dodává Manažerovi projektu podklady pro monitorování, dohlíží na naplňování cílů a ukazatelů daných aktivit, ručí za ovlivňování cílové skupiny naplánovaným způsobem a v dostatečném rozsahu. Sám se aktivně účastní přípravy výuky a vytváří vlastní digitální podklady a materiály, koncepční plán pro využití ICT na škole a závěrečné hodnotící zprávy a výstupy ověřuje při výuce. Jeho finanční ohodnocení vychází z Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK.

Expert - příprava a realizace výuky
Bc. Václav Pihera a Václav Jakubčík – učitelé odborných předmětů

 
Popis úvazku:

 

 

Pozici Expert - tvůrce přípravy a realizace výuky vykonávají 2 osoby, a to v úvazku 20 h / 1 měsíc pro jednoho pracovníka (40 h / 1 měsíc za všechny dohromady) po dobu 23 měsíců. Na 1 pracovníka tak připadá přepočtená odměna 3000 Kč za měsíc.

Pracovní náplň:

 

 

V pozici Experta - příprava a realizace výuky pracují 2 pedagogičtí pracovníci školy s aprobací pro předměty, na které je projekt zaměřen. Experti pracují v týmu s Metodikem, na základě znalostí získaných při kurzech dodávají podklady ke koncepčnímu plánu pro využití ICT na škole, vytváří přípravy a digitální podklady pro výuku a zpracovávají tematické plány pro jednotlivé předměty. Především však výuku za využití ICT nástrojů ve vybraných předmětech ověřují při prezenční výuce ve dvou školních letech a výsledky hodnotí. Jejich finanční ohodnocení vychází z Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK.

 
Expert - příprava a realizace výuky předmětu
odborný výcvik
(příprava výroby)
Luboš Makrlík – učitel odborného výcviku


Popis úvazku:

 

 

Pozici Expert - tvůrce přípravy a realizace zakázkové výroby za použití ICT předmětu odborný výcvik vykonává 1 osoba, a to v úvazku 20 h / 1 měsíc po dobu 23 měsíců v průběhu realizace projektu.

Pracovní náplň:

 

 

V pozici Experta - příprava a realizace výuky předmětu odborný výcvik za použití IC techniky s důrazem na přípravu výroby a komunikaci se zákazníkem pracuje 1 pedagogický pracovník školy s aprobací pro předmět, na který je projekt zaměřen. Expert pracuje v týmu s Metodikem, na základě znalostí získaných při kurzech dodávají podklady ke koncepčnímu plánu pro využití ICT na škole, vytváří přípravy a digitální podklady pro výuku a zpracovávají tematické plány pro daný předmět. Především však výuku za využití ICT nástrojů v předmětu odborný výcvik ověřují při výuce ve dvou školních letech a výsledky hodnotí. Jejich finanční ohodnocení vychází z Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK.

Obrazek